{"title":"Deneyimlerimiz ve ba\u015far\u0131 oran\u0131","short_description":"Paslanmaz \u00e7elik \u00fcr\u00fcnlerinin kullan\u0131m alan\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyada oldu\u011fu gibi \u00fclkemizde de s\u00fcrekli olarak geni\u015flerken; I\u015f\u0131n Lazer y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc Ar-Ge \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla sanayicilere yeni kap\u0131lar a\u00e7\u0131yor, yeni \u00fcr\u00fcnler sunuyor. Petrokimya, denizcilik, tekstil makinalar\u0131, otomotiv sanayi, g\u0131da, end\u00fcstri ve end\u00fcstriyel makina, sanayi olmak \u00fczere geni\u015f bir yelpaze i\u00e7in \u00fcretim yapan I\u015f\u0131n Lazer, sanayiciler i\u00e7in hammadde tedarik a\u015famas\u0131ndan mamul ve yar\u0131-mamul \u00fcretimine kadar t\u00fcm alanlarda \u00e7\u00f6z\u00fcmler getiriyor.","description":""}